Διπλοί - Τριπλοί Υαλοπίνακες

Οι διπλοί υαλοπίνακες ( διπλά τζάμια ), είναι ο σύνδεσμος δύο τζαμιών και συγκριτικά με το σύστημα του απλού τζαμιού έπειτα από συγκεκριμένη επεξεργασία παρουσιάζουν υψηλή διαπερατότητα σε φυσικό φως και παρέχουν την δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο του θορύβου και της θερμότητας, παρέχουν δηλαδή καλύτερη ηχομόνωση και θερμομόνωση. Η χρήση διπλού υαλοπίνακα αποτελεί εδώ και χρόνια κανόνα στην κατασκευή κουφωμάτων που παρέχουν θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Τριπλή υάλωση ή ενεργειακή υάλωση, αποτελεί σύνθεση περισσότερων παράλληλων υαλώσεων. Σε κουφώματα νέας γενιάς, η τριπλή υάλωση θεωρείται πλέον ως η συμβατική υάλωση, αντικαθιστώντας τη διπλή, για λόγους καλύτερης θερμομόνωσης. Το κενό ανάμεσα στις υαλώσεις γεμίζει με αέριο (κατά κανόνα Argon ή Krypton), γεγονός που αυξάνει εξαιρετικά τις μονωτικές ιδιότητες. Οι υαλώσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους με αποστάτες από αλουμίνιο, μέταλλο ή συνθετικό υλικό.