Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Χαμηλής Εκπομπής

Οι διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής Low-e (Low Emissivity) αποτελούνται κατά κύριο λόγο από δύο υαλοπίνακες, στην επιφάνεια του ενός υπάρχει μια επίστρωση μεταλλικών στοιχείων. Η επίστρωση αυτή επιτρέπει την είσοδο του φωτός, παρέχοντας ταυτόχρονα θερμική μόνωση και μειώνοντας την μετάδοση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

Το διάκενο ανάμεσα στους δύο υαλοπίνακες, είναι δυνατόν να γεμίσει με αδρανές αέριο, όπως το Argon (κατά 90% σύμφωνα με τις προδιαγραφές), βελτιώνοντας σημαντικά τις θερμοηχομονωτικές ιδιότητες του υαλοπίνακα.

Οφέλη του Ενεργειακού Υαλοπίνακα

  •     Μείωση εως 35% του κόστους ψύξης – θέρμανσης
  •     Εξασφάλιση της ομοιόμορφης κατανομής της θερμοκρασίας
  •     Ελλάτωση του φαινομένου της συμπύκνωσης (υδρατμοί)
  •     Μείωση εως 70% της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
  •     Συμβολή στην προστασία του περιβαλλοντος (χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα)